Advisering

Advisering  &  Structurering

“There is a certain majesty in simplicity which is far above all the quaintness of wit” (Alexander Pope)

Vanuit deze gedachte werken wij. Eugène Romijnders Advies structureert, begeleidt en adviseert over activiteiten, projecten, structuren en organisaties op juridisch, fiscaal en organisatorisch terrein.

Accent op:
Het aandragen en uitwerken van (probleem oplossende) mogelijkheden, het concretiseren van ideeën en het begeleiden van overlegsituaties. Het ontwikkelen van plannen en het vormgeven van strategieën. Meerwaarde creatie door het maximaal nastreven van eenvoud en robuustheid.

Zoals

Het analyseren en overzichtelijk in kaart brengen van juridisch en fiscale implicaties in de context van andere relevante aandachtsvelden. Beoordelen van gemaakte analyses en besluitvormingstrajecten.
Het begeleiden, toetsen en/of initiëren van (des)investeringsselecties, beleggingen en overige beslistrajecten met een accent op het in kaart brengen van variabelen, opties en scenario’s vanuit fiscaal, juridisch en bedrijfseconomisch optiek.

Het concretiseren en implementeren van de gemaakte keuzes en beoordelen of de te nemen beslissingen voldoen aan gestelde criteria.
Het analyseren van ontwikkelingen in de relevante wet- en regelgeving en de toezichthouder, het bestuur en/of het management (pro actief) daarover adviseren. Probleemoplossende alternatieven aandragen en concretiseren.

Laten excelleren van een team met gedegen professionals. Structurering, begeleiding en advisering zowel in teamverband als solistisch.

Advisering  &  Structurering

“There is a certain majesty in simplicity which is far above all the quaintness of wit” (Alexander Pope)

Vanuit deze gedachte werken wij. Eugène Romijnders Advies structureert, begeleidt en adviseert over activiteiten, projecten, structuren en organisaties op juridisch, fiscaal en organisatorisch terrein.

Accent op:
Het aandragen en uitwerken van (probleem oplossende) mogelijkheden, het concretiseren van ideeën en het begeleiden van overlegsituaties. Het ontwikkelen van plannen en het vormgeven van strategieën. Meerwaarde creatie door het maximaal nastreven van eenvoud en robuustheid.

Zoals

Het analyseren en overzichtelijk in kaart brengen van juridisch en fiscale implicaties in de context van andere relevante aandachtsvelden. Beoordelen van gemaakte analyses en besluitvormingstrajecten.
Het begeleiden, toetsen en/of initiëren van (des)investeringsselecties, beleggingen en overige beslistrajecten met een accent op het in kaart brengen van variabelen, opties en scenario’s vanuit fiscaal, juridisch en bedrijfseconomisch optiek.

Het concretiseren en implementeren van de gemaakte keuzes en beoordelen of de te nemen beslissingen voldoen aan gestelde criteria.
Het analyseren van ontwikkelingen in de relevante wet- en regelgeving en de toezichthouder, het bestuur en/of het management (pro actief) daarover adviseren. Probleemoplossende alternatieven aandragen en concretiseren.

Laten excelleren van een team met gedegen professionals. Structurering, begeleiding en advisering zowel in teamverband als solistisch.