...troubleshooting & trouble-solving...

contact

juist, goed & robuust

Insteek & Integriteit

EugèneRomijndersAdvies

Eugène

aan de slag

advisering en begeleiding

Mogelijkheden?

bijvoorbeeld (opdrachten)

“Simplicity is prerequisite for reliability” (Edsger Dijkstra)

Onze insteek:
Het ontdekken van en acteren in de schepping beschouwen wij als een wezenlijk element van het leven.
Vanuit deze insteek staan wij dienstbaar en sturend in onze (maatschappelijke) omgeving.

Het integer en respectvol omgaan met en het bijdragen aan de belangen van relaties en betrokkenen is onlosmakelijk verbonden met onze insteek.

Wij zijn transparant en aanspreekbaar op ons gedrag en maken geen ongerechtvaardigd onderscheid. Ook gaan wij prudent (= wijs en bedachtzaam) om met gegevens en inzichten die relaties en betrokkenen ons toevertrouwen.

Dit betekent bijvoorbeeld:

Advisering  &  Structurering

“There is a certain majesty in simplicity which is far above all the quaintness of wit” (Alexander Pope)

Vanuit deze gedachte werken wij. Eugène Romijnders Advies structureert, begeleidt en adviseert over activiteiten, projecten, structuren en organisaties op juridisch, fiscaal en organisatorisch terrein.

Accent op:
Het aandragen en uitwerken van (probleem oplossende) mogelijkheden, het concretiseren van ideeën en het begeleiden van overlegsituaties. Het ontwikkelen van plannen en het vormgeven van strategieën. Meerwaarde creatie door het maximaal nastreven van eenvoud en robuustheid.

Zoals

Het analyseren en overzichtelijk in kaart brengen van juridisch en fiscale implicaties in de context van andere relevante aandachtsvelden. Beoordelen van gemaakte analyses en besluitvormingstrajecten.
Het begeleiden, toetsen en/of initiëren van (des)investeringsselecties, beleggingen en overige beslistrajecten met een accent op het in kaart brengen van variabelen, opties en scenario’s vanuit fiscaal, juridisch en bedrijfseconomisch optiek.

Het concretiseren en implementeren van de gemaakte keuzes en beoordelen of de te nemen beslissingen voldoen aan gestelde criteria.
Het analyseren van ontwikkelingen in de relevante wet- en regelgeving en de toezichthouder, het bestuur en/of het management (pro actief) daarover adviseren. Probleemoplossende alternatieven aandragen en concretiseren.

Laten excelleren van een team met gedegen professionals. Structurering, begeleiding en advisering zowel in teamverband als solistisch.

EugeneRomijndersAdvies

Eugène A.G. Romijnders

Ten Passeweg 3
8084 AN ‘t Harde

 

tel:085 -87 81 874
info@romijndersadvies.nl

KvK inschrijving: 08203649
BTW nummer     : NL001384133B04

Algemene Voorwaarden
Privacy Statement
Disclaimer

 

© Copyright 2018- EugeneRomijndersAdvies│website gemaakt door de WordPress Coach │afgebeelde kunstwerken: Libbe Venema (1937-1994), beeldend kunstenaar.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel er zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik is gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook garanderen we niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Wij wijzen Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Lopende  &  afgeronde opdrachten

enkele voorbeelden:

Referenties en/of gedetailleerd overzicht van vroegere werkzaamheden op aanvraag.

“Simplicity is the ultimate sophistication”

(Leonardo da Vinci)

 

Onze passie:

Meerwaarde creëren door eenvoud en robuustheid.

 

Dat kan, ook voor uw organisatie of activiteit.

 

concreet:

 

 

Invalshoeken:
juridisch, fiscaal, organisatorisch en bedrijfseconomisch.

“Simplicity is about subtracting the obvious and adding the meaningful”

(John Maeda)

 

Hoe kan ik helpen?

 

Eugène A.G. Romijnders (1969)

Structurering, adviseren en begeleiden van activiteiten, projecten, structuren en organisaties op juridisch en fiscaal-economisch gebied. Focus op eenvoud en robuustheid.

Opleidingen

Nederlands Recht (mr.)
Juridische Bestuurswetenschappen (drs.)
Vrij doctoraal Economie, Recht&Economie (drs.)
Fiscaal Recht (mr.)

Opleidingstraject Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (afgerond in 1996)
Opleidingstraject (NMI) Mediator (afgerond in 2002)
Christian Ministry (Birmingham Theological Seminary, afgerond 2014)
Gecertificeerd Commissaris (Governance University, afgerond 2017)
Registeropleiding Psychosociale basisvakken SHO (afgerond 2018)
Registeropleiding Medische basisvakken SHO (afgerond 2019)
Certified Information Privacy Professional / Europe, CIPP/E  (afgerond juni 2023)
Certified Information Privacy Manager, CIPM (afgerond juni 2023)
Certified Information Privacy Technologist, CIPT (afgerond oktober 2023)

Krachtig  &  doeltreffend in

Het verbinden van de wensen en prioriteiten van de opdrachtgever met een ‘inhoudelijke’ invalshoek (fiscaal, juridisch, economisch); sturing op mogelijkheden en op treffende veranderingen.

Een benadering als fiscaal/juridisch ‘architect en regisseur’; praktisch, oplossingsgericht, goed doordacht en waar nodig gedetailleerd onderbouwd.

Het analyseren en overzichtelijk in kaart brengen van juridische en fiscale implicaties in de context van andere relevante aandachtsvelden. Beoordelen van gemaakte analyses en besluitvormingstrajecten. Laten excelleren van een team met gedegen professionals. Werken zowel in teamverband als solistisch.

Eigenschappen

Sterk analytisch vermogen gecombineerd met passende sociale vaardigheden. Hierdoor snel tot de kern van de zaak doordringend; echt belangrijke aspecten goed in beeld hebbend. Gericht op het behalen van gestelde doelen. Probleem oplossend.

Wil je snel aan de slag? We hebben drie packages voor kortlopende projecten en trajecten.

(in pdf)

EugeneRomijndersAdvies

Eugène A.G. Romijnders

Ten Passeweg 3
8084 AN ‘t Harde

 

tel: 085  87 81 874
info@romijndersadvies.nl