Opdrachten

Lopende  &  afgeronde opdrachten

enkele voorbeelden:

 • Structurering van fiscaal – juridische trajecten rondom overdracht ondernemingsactiviteiten, taakoverdracht, samenwerking en ontvlechting van activiteiten.
 • Advisering rondom belastingplicht en belastingoptimalisatie (vennootschapsbelasting)
 • Begeleiding en advisering van vastgoed (des)investeringen (Vpb, btw en overdrachtsbelasting)
 • Gastdocent: fiscale besliskunde (RUG); masterclass woningcorporaties (Nyenrode)
 • Kerndocent en scriptie begeleider Tias/Nimbas, module indirecte vastgoedbeleggingen
 • Advisering betreffende fiscale aspecten grondrouting (BTW en overdrachtsbelasting)
 • Kwartiermaker fiscaliteit bij woningcorporatie
 • Internationalisering van belevings- en zingevingsconcept (juridische structuur en governement structuur)
 • Zorginstellingen, advisering en vormgeving van structuur mede in relatie tot fiscaliteit en financiering
 • Herpositionering van bedrijfsactiviteiten en reorganiseren van bedrijfsvoering
 • Adviseren en begeleiden van herpositionering zakelijke dienstverlener/advieskantoor
 • Coaching, begeleiding en advisering van christelijke ‘not for profit’ organisaties (ANBI status en bestuursstructuur)
 • Advisering van een christelijke ‘not for profit’ organisatie bij het opzetten van een ‘funding structure’
 • Begeleiding bij het (opnieuw) vormgeven van een businessplan van een vastgoedontwikkelaar
 • Begeleiding en advisering inzake scheiden wonen en zorg
 • BTW positionering zorginstelling
 • Advisering en structurering truckparking initiatief
   

Referenties en/of gedetailleerd overzicht van vroegere werkzaamheden op aanvraag.

Lopende  &  afgeronde opdrachten

enkele voorbeelden:

Referenties en/of gedetailleerd overzicht van vroegere werkzaamheden op aanvraag.